Sitiyasyon an vinn telman di an Ayiti ke Ayisyen, ki paka ale Etazini ak Kanada, oblije chwazi Chili e Brezil kòm tè dakèy. Ayisyen reziyen…
Voir la suite